ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก / Steel Cabinet 

ตู้เก็บเอกสารไม้ / Wooden Cabinet

ตู้ Modula